Rechtsgebieden

i

Contractenrecht

Onder het contractenrecht (ook wel: verbintenissenrecht) vallen alle juridische kwesties, discussies of geschillen omtrent afspraken tussen partijen. Denk hierbij aan schriftelijke of mondelinge afspraken die tot een overeenkomst hebben geleid.

Faillissementsrecht

Shenouda Advocatuur is daarnaast specialist binnen het faillissementsrecht (ook wel: insolventierecht genoemd). Verder wordt Robert Shenouda regelmatig aangesteld tot curator in faillissementen binnen het arrondissement Almelo.

Huurrecht

Het huurrecht bestaat uit een aantal regels dat betrekking heeft op de huur en verhuur van een ruimte of een zaak. Wanneer er tussen een huurder en verhuurder een overeenkomst wordt gemaakt, is er sprake van een huurovereenkomst.

Neem contact op